Restore mail, mailbokse, Exchange servere og Office 365 miljøer

Data Managment Recover

Gendan (slettede) e-mail

Gendan mistet, slettet og arkiveret mailbokse indhold hurtigt og enkelt med Ontrack PowerControls. Hvis en kollega ved et uheld sletter en importeret e-mailmappe, kan du gendanne den i løbet af få minutter og kopiere elementerne direkte ind i kollegaens mailbokse - alt sammen fra dit eget skrivebord. Hvis din Exchange-server crasher, kan du bruge Ontrack PowerControls til at hente alle elementer fra den sidste backup.


Gendan hele mailboks

Mange virksomheder har store omkostningsudfordringer forbundet med at opretholde og vedligeholde en stadigt voksende e-mail lagring. Uanset om du administrerer 50 mailboks med værdifuld information eller 50.000, kan gendannelsen af arkiverede e-mailkonti være ulideligt langsom med normale recovery-processer.

Ontrack PowerControls lader dig søge i alle mailboks i et arkiv. Vores teknologi finder kun de elementer som passer på de eksakte søgeparametre, og rekonstruerer mailbokse elementer fra en tidligere fuld backup direkte ind på Exchange-driftsserveren eller direkte ind i nye eller eksisterende .pst-filer. Dette eliminerer behovet for at gendanne tidskrævende og dyre sikkerhedskopier af hver enkelt mailbokse.

Du kan bruge Ontrack PowerControls for at rekonstruere:

  • Hele mailboks, mapper eller individuelle meddelelser.
  • Vedhæftninger, kontakter og kalenderelementer.
  • Databaseelementer i offentlige mapper.
Data Managment Mailbox Recovery

Data Managment Comprehensive Exchange Recovery

Spar tid og penge

Ideen med Ontrack PowerControls er at du skal spare penge og kostbar tid ved eliminere behovet for brick-level backup, reducere rekonstruktionstiden og minimere behovet for automatisk arkivering af slettede elementer. Da der ikke kræves nogle ændringer i dine eksisterende backup-rutiner, sparer Ontrack PowerControls Exchange-administratorerne sig for de mange ærgrelser der normalt forbindes med gendannelser, rekonstruktion og analyse.

Arkivgendannelse

Internationale love og regler påvirker danske virksomheder der opererer udenlands. Da det skal være muligt at gennemgå historisk data, er det nødvendigt at beholde arkiverede e-mail. Hvis I skal søge i historisk data vil det være en tidskrævende opgave, uafhængigt af om I arbejder med 50 eller 50.000 e-mailbokse. Ontrack PowerControls løser alle problemerne indenfor Microsoft® Exchange Server og Office 365 miljøer på en enkel måde.

Gendan backup

I kan nemt gendanne enkeltelementer, inklusiv individuelle postkasser, vedhæftninger, mapper eller meddelelser, direkte til jeres driftsserver eller en PST-fil. Eller kopier indhold fra en e-mailboks til en Office 365 e-mailboks.

Gendan kun det du har brug for

Ontrack PowerControls indeholder en avanceret søgefunktion som kan søge på tværs af alle arkiverede E-POSTKASSER. Dette er hurtigere end at søge igennem hver enkelt E-POSTKASSE eller at analysere en gammel backup som først skal online igen. Dermed kan administratorer være i stand til at reagere hurtigere på interne forespørgsler med en forenklet gendannelsesproces.

Gendan e-mails fra bånd

Du kan reducere tid, kompleksitet og antal potentielle problemer når du slipper for at sætte flere genopretningsservere op for at gendanne data fra bånd. Ontrack PowerControls giver dig mulighed for at kopiere hele POSTKASSER til en anden placering, så data kan behandles på et senere tidspunkt.

Arkiver Office 365 e-mailbokse

Ontrack PowerControls tillader administratoren at arkivere e-mailbokse fra tidligere ansatte. Ved at eksportere til en PST fil kan man nemt fjerne evt. vedligeholdelsesafgifter for en e-mailbox, samtidig med at data sikres for eftertiden.

Udvid mulighederne med båndgendannelse

Ontrack PowerControls' brugere kan yderligere forbedre produktets egenskaber med unikke ExtractWizard Agents. ExtractWizard Agents er specialdesignet til specifikke båndgendannelsesbehov og til udtrækning og gendannelse af tidligere online backup til en anden placering end en Exchange-server. Dette eliminerer behovet for en recovery server.