Historien om RAID

RAID-teknologien har gennemgået en fantastisk udvikling fra den blev indført og frem til i dag, hvor den fungerer som en god masselagringsløsning for de fleste større virksomheder.

RAID står for «Redundant Array of Inexpensive Disks» og konceptet som bruges i RAID-systemet er unikt, og den skaber også muligheden for at gendanne data hvis en harddisk skulle svigte i systemet. Dagens RAID kontrollerer kan fortsætte med at læse og skrive data selv om en disk er "offline".

RAID oversigt


Fejl på et RAID-system?

Ibas har den nødvendige RAID recovery kompetence og erfaring der skal til for at rekonstruere utilgængeligt data fra alle typer RAID systemer.

Vi understøtter:

 • Alle RAID niveauer, RAID kontrollerer eller RAID arkitekturer.
 • Alle typer harddiske, fabrikater eller modeller.
 • Alle typer af datatab - rekonstruerer data fra den enkle til de mest komplekse og katastrofale datatabssituationer - inkluderet virus, naturkatastrofer, sletning ved et uheld, systemcrash, programfejl, computerfejl med mere.

Vores Remote Data Recovery (RDR) er den hurtigste metode hvorpå man kan gendanne data, samtidig med er den meget sikker.

Data Recovery - What to do in case of RAID data loss?

RAID Data Recovery Help

Vores RAID data recovery tjeneste

Ibas støtter alle leverandører, medieformater og operativsystemer med vores RAID Data Recovery tjeneste.

Ibas ingeniører har alverdens viden om RAID lagringsteknologi og kan gendanne data fra ældre modeller til de nyeste RAID-konfigurationer på markedet. Vi tilbyder en gratis telefonkonsultation for RAID, NAS, SAN og server datatab.

Første telefonsamtale med vores kundecenter vil handle om:

 • Afklare hardware, RAID-konfiguration, virtualisering-software og backup procedurer.
 • Vurdering af selve situationen, potentielt datatab og hvor fejlen ligger.
 • Førstehjælp og råd & tips for at undgå yderligere mistet data.
 • Vurdere muligheden for at Ibas kan foretage en Remote Data Recovery.
  • Remote Data Recovery Services - I tilfælde af at det kun er en harddisk på et RAID som er defekt, er RDR den hurtigste, enkleste og mest omkostningseffektive løsning. En RDR rekonstruktion vil ske via en krypteret internetforbindelse direkte på din server.
 • Tips og råd til hvordan du lukker den ned, pakker og transporterer den til vores renrumslaboratorie, diskutere evt. behov for afhentning.

Du kan ringe til os døgnet rundt på 80 82 03 60 og husk at du kan få gratis råd.


Vi gendanner data uanset årsagen til mistet data

Typiske RAID fejl skyldes komponentfejl (harddiske og kontrollerkort), driftsfejl eller fejl i programmer. Dette resulterer i utilgængelige og/eller ødelagt data.

Procedurefejl i kølvandet på en funktionsfejl eller et mislykket RAID data recovery forsøg kan øge skaderne.

Tjek vores tips for at undgå typiske menneskelige fejl og andre nødhjælpsfejl.

Vi har erfaring i at genskabe data fra alle RAID-niveauer, inkluderet:

RAID 0RAID 1
RAID 3RAID 4
RAID 5RAID 1E
RAID 6RAID 5E
RAID 5EERAID 0+1
RAID 10RAID 50
RAID 51
We recover data whatever is the cause of data loss

CTA

Ring til os på 80 82 03 60

Vores kundecenter er klar til at hjælpe dig

Kontakt mig!

Krisehjælp - trin for trin ved RAID havari

 • Hvad er der helt konkret sket? Skab overblik.
 • Har jeg mistet noget data?
 • Var disse data værdifulde og kritiske?
 • Har jeg en backup?
 • Hvad betyder datatabet økonomisk?

Svarene du får vil være afgørende for hvilken assistance du behøver.

Ofte får du bare én chance for at få reddet dit data og få systemet op at køre igen.


Vellykket RAID Recovery

Et fatalt diskcrash kan true en virksomheds eksistens - nedetid, produktionsstop, tabt kundedata.

Normalt får man bare én chance for at redde sit tabte data. Vi giver dig gode råd. Det er ofte afgørende for succes!

Ibas og Ontrack har holdt trit med en fantastisk teknologiudvikling siden vi opfandt selve data recovery tjenesten for over 30 år siden. I år har vi over 50.000 arbejdsopgaver på verdensplan og rekonstruktion er vores passion. Vi gør det bedste for at vores kunder kan få del af det, når data leveres. Vi vover at påstå, at vores erfaring og vores ekspertise har skabt verdens bedste data recovery processer. For vores kunders sikkerhed.


RAID recovery tips

Reparationsværktøj som CHKDSK, er designet til at tvinge filsystemer i en konsistent tilstand. Selvom det kan fungere for enkelt disk systemer med simple fejl, vil uoverensstemmelser i et volumen lagret på et RAID-system i de fleste tilfælde skabe problemer på et RAID-niveau (dvs. out-of-sync diske, dårlig genopbygning mm.) Kører man en CHKDSK i sådanne scenarier kan man skabe skadelige irreversible ændringer i filsystemets strukturer.

 1. Udskift aldrig en harddisk med fejl med en anden harddisk, som har været en del af et tidligere RAID-system; slet altid erstatningsdisken før den benyttes.
 2. Hvis en harddisk laver usædvanlige mekaniske lyde, så sluk for den med det samme og ring efter hjælp. Efterlader du en mekanisk defekt disk tændt, øger det sandsynligheden for yderligere skade, hvilket mindsker chancerne for en fuld data recovery.
 3. Lav en ny sikkerhedskopi, før du foretager ændringer i hardware eller software.
 4. Vær opmærksom på placeringen af de forskellige harddiske i RAID-systemet, før du fjerner dem fra systemet.
 5. Hvis et RAID-system svigter midt i en genopbygningsproces, så fortsæt ikke med yderligere genopbygningsindsatser.
 6. Hvis du under en strømafbrydelse opdager at filsystemet opfører sig mistænkeligt, er un-mountable eller dataene er utilgængelige, efter strømmen er genoprettet, skal du ikke køre volumen reparationsprogrammer.

RAID Recovery Årsager

Det er lykkedes Ibas at gendanne data fra næsten alle RAID fejlscenarier, inkluderet:

Menneskelige fejl - Formatering, geninstallering, og overskrivning af data. Proprietære værktøj tillader os at gendanne RAID virtuelt, fjerne de nye aktive data og reparere det oprindeligt underliggede volumen for at på adgang til mistet data.


Strømproblemer - Strømafbrud/overspænding kan forårsage betydelige problemer på RAID-systemer. RAID som allerede kører i en degraderet tilstand er specielt sårbare når strømproblemer kan føre til at out-of-sync-diske bliver inkluderet på ny i systemet. I disse tilfælde har vi værktøj og kompetence til at genetablere data og logisk genopbygge RAIDet i degraderet tilstand, før vi virtuelt genskaber out-of-sync-diskene for at hente de nødvendige data.


Mekaniske problemer og mislykkede ombygninger - Individuelle diske i RAID-systemer kan selvfølgelig fejle. Når et RAID kører i en degraderet tilstand, øges belastningen på de resterende diske betragteligt, specielt under genopbygningsprocesser som kræver meget mere intensiv læse/skrive aktivitet end normalt. I mange tilfælde kan dette føre til yderligere harddiskfejl og efterfølgende RAID svigt. Ibas har renrumslaboratorier som kræves ved diskfejl, kombineret med logiske færdigheder og værktøj til at genopbygge og reparere filsystemer fra fejlende eller delvist ombyggede RAID-systemer.


CTA

Ring til os på 80 82 03 60

Vores kundecenter er klar til at hjælpe dig

Kontakt mig!