Hvad er Digital forensics?

Digital forensics eller dataefterforskning omfatter normalt sikring og analyse af data på servere, harddiske, mobiltelefoner, tablets, usb-sticks og forskellige hukommelseskort. En sådan efterforskning kræver professionel dokumentation for at elektroniske spor i retslige processer skal vurderes som elektronisk bevismateriale.

Med seks kontorer strategisk placeret rundt omkring i Europa har KLDiscovery mulighed for at dække hele Europa, Midtøsten og Afrika. I tillæg har KLDiscovery kontorer i Amerika, Asien og Oceanien og kan derfor supplere med lokale ressourcer de fleste steder i verden.

Digital forensics
dataetterforskere

Vores team af erfarne dataefterforskere har kompetencen og værktøjet til at:

  • Finde ud af hvor beviserne er
  • Sikre, analysere og forklare hvad beviserne betyder
  • Håndtere bevismateriale på en korrekt og forsvarlig måde
  • Fungere som ekspertvidner i både civilret og strafferet

Efter en analyse kan det være nødvendigt at informationen lægges frem for forskellige kontrolorganer. Vi kan hjælpe dig med at identificere, samle og filtrere en hel række forskellige elektroniske dokumenttyper, samt at organisere filerne og sammensætte alle dine dokumenter, både de elektroniske og dem i papirformat, i én og samme database der muliggør hurtig, nøjagtig og effektiv overblik og produktion online.