Ediscovery og digital forensics

Hvad er Ediscovery

Ediscovery er traditionelt en juridisk proces der indebærer at indsamle og fremskaffe beviserne inden en retssag "i en retstvist".

Begge parter skal søge efter information der er relevant for sagen og derefter levere det til andre parter i sagen. Parternes forpligtelse, kriterier for søgning og på hvilken måde informationen skal udveksles bliver fastsat af retsreglerne i de forskellige lande som praktiserer dette.

Selv om Ediscovery ikke benyttes som følge af lovkrav, benyttes teknologien i Danmark i forbindelse med undersøgelsen af sager og forskellige typer af forskning.

En lignende proces følges både i voldgift og myndighedstilsynet, hvor der er en formel forpligtelse for parterne, til at give oplysninger til mægleren eller regulatoren.

Hva er Ediscovery?

Hva digital forensics?

Hvad er digital forensics?

I dagens erhvervsliv skabes, overføres og lagres størstedelen af virksomhedernes kommunikation, transaktioner og information elektronisk. I tillæg benyttes et utal af forskellige digitale enheder til behandling og datalagring.

Mobiltelefoner, tablets, hukommelseskort og tilsvarende hjælpemidler har givet større muligheder for at operere mobilt og på tværs af landegrænser. Samtidig har denne teknologi gjort det muligt for personer med kriminelle hensigter at udnytte det til egen vinding, det kan være ved kopiering, overførsel eller på anden måde at tilegne sig elektronisk information.

Vores team af erfarne dataefterforskere giver dig et godt værktøj og nødvendig bistand til at håndtere alle typer situationer og krav om, hvordan elektroniske beviser bør sikres og behandles.


Ring oss på 62 81 01 00

Ring til os på 80 82 03 60

Vores kundecenter er klar til at hjælpe dig

Kontakt mig!