Ediscovery teknologi

Større datamængde = større omkostninger og risiko

Den juridiske proces med at indsamle og tilgængeliggøre elektronisk information som eksempelvis e-mails, dokumenter, regneark, databaser, billeder, tekstbeskeder hedder Ediscovery.

Større datamengde = større kostnad og risiko

Ediscovery teknologi og ekspertise

Ediscovery teknologi og ekspertise

Når man har et konkret behov for at gennemføre en dataefterforskning eller undersøgelse og derfor skal gennemgå større mængder elektronisk information som e-mails og dokumenter, kan det for slutresultatet være afgørende at engagere faglige eksperter som Ibas. I tillæg bør man også engagere juridisk bistand.

Vores eksperter kan hjælpe dig med at identificere og sikre information fra virksomhedens it-systemer på en forsvarlig og effektiv måde. Det er vigtigt at dette gøres i henhold til bedste praksis hvor blandt andet processen dokumenteres og at informationens integritet ivaretages.

Filtrering af information kan gøres på forskellige måder, for eksempel ved tidsafgrænsning, filtyper, nøgleord, afsender, modtager etc.

Avancerede løsninger for behandling, filtrering, søgning og adgang lader dig hurtigt finde de dokumenter som er relevante for sagen. Specialiserede løsninger vil også kunne benytte komplekse analysemetoder der prioriterer dokumenter der anses relevant.

Man bør også vurdere systemer som giver adgang til information uanset hvor du befinder dig og uanset hvor mange der har adgang, da dette vil effektivisere dokumentgennemgangen.

Det er vigtigt for fremdriften i processen at du til enhver tid ved hvad der er gennemgået, hvad der er tilbage og at du på en enkel måde kan dele relevante notater og dokumenter på tværs af deltagerne.


EDRM

Electronic Discovery Reference Model (EDRM) er en organisation der samarbejder om at etablere praktiske ressourcer for at forbedre processen ved ediscovery og Information governance.

EDRM er et forum hvor råd og erfaringer kan deles. Vores hovedselskab, KLDiscovery, har bidraget til denne gruppe gennem mange år og har dermed kunnet bidrage til at etablere en anbefalet proces.Electronic Discovery Reference Model (EDRM)


En kontinuerlig prosess

En kontinuerlig proces

Electronic Discovery Reference Model beskrives som et lineært workflow. EDiscovery består dog ofte af forskellige faser, der er afhængige af hinanden. Ofte fungerer disse parallelt.

I projektet kan data være i alle faser af EDRM modellen samtidigt og processen gentages ofte flere gange.

Ediscovery.com gennem hele EDRM

Vores tjenester og Ediscovery.com-teknologien tilbyder løsninger for alle faser i EDRM-modellen og uanset størrelsen på dit projekt vil vi kunne tilbyde dig en effektiv og sikker proces.

Ring oss på 62 81 01 00

Ring til os på 80 82 03 60

Vores kundecenter er klar til at hjælpe dig

Kontakt mig!