Ibas og KLDiscovery håndterer digitalt bevismateriale inden for en række forskellige sager, blandt andet.

 • Illoyale medarbejdere
 • Korruption
 • Kontraktbrud
 • Industrispionage
 • Økonomisk bedrageri
 • Konkurs
 • Usaglig opsigelse
 • Dataindbrud
 • Dokumentforfalskning
 • Tyveri
 • Kopiering af kildekode og ophavsbeskyttet materiale (IP)
digitalt bevismateriale

Unibuss

En undersøgelse involverer som oftest elektroniske spor og problemstillinger. I denne sammenhæng er det hvor beviserne ligger lagret, hvordan man får adgang til dem, filtrering af relevant data, tolkning af informationen i forhold til en given hændelse og sammen med "opgavegiveren" skal det afgøre hvilke tiltag som bør iværksættes.

Undersøgelse af Gerd Liv Valla i 2007, Vinmonopolet, Unibuss og Troms Kraft fik stort mediefokus. I alle disse sager blev Ibas engageret i undersøgelse af elektroniske spor.


Sikre beviser? Tænk gerningssted

Du har set hvordan politiet spærrer et gerningssted af, indtil at efterforskerne er færdige? Det samme gælder i en digital verden.

Selv et hurtigt kig på "gerningsstedet" kan resultere i overskrivning eller sletning af afgørende beviser. Det kan også føre til ændring af systemtid eller datostempler som kan vise sig at være vigtige, og gør det samtidigt vanskeligt at skille dine handlinger fra den påståede gerningsmands handlinger.

Sikre bevis? Tenk åsted

Ekspertrapportering

Ekspertrapportering

Hvis din sag behøver en ekspertudtalelse har vores efterforskere bred erfaring i forhold til at lægge beviser frem for retten, i tillæg til at udforme rapporter og som sagkyndigt vidne.

Vores efterforskere er blevet engageret som ekspertvidner i en række sager, i alle niveauer af retssystemet.

Ved at følge strikse procedurer sørger vores teknikere for, at det materiale der bliver fundet også bliver brugt i retssalen.